Nabór do grupy psychoterapeutycznej.

Trwa nabór do grupy psychoterapeutycznej, która zacznie pracę we wrześniu/październiku 2018 roku.

Dla kogo?

Grupa skierowana jest dla osób dorosłych, które:

– doświadczają trudności w relacjach z innymi,

– nie potrafią utrzymać związku intymnego i/lub przyjacielskiego,

– odczuwają pustkę i brak chęci do życia,

– są nadmiernie wycofane i/lub nieśmiałe,

– mają tendencję do impulsywnych zachowań i trudno im utrzymać kontrolę nad doświadczanymi emocjami,

– wycofują się z rywalizacji i unikają konfrontacji,

– odczuwają lęk w codziennym życiu,

– unikają ekspozycji społecznej,

– boją się bliskości,

– mają kłopot w odczuwaniu złości i boją się złości innych,

– przeżywają trudny okres w życiu,

– chciałyby lepiej zrozumieć siebie i podejmowane działania.

Zasady:

Grupa prowadzona w nurcie psychodynamicznym, raz w tygodniu, sesje trwają 90 minut, uczestniczy w niej od 6 do 10 osób.

Dlaczego grupa?

Człowiek rodzi się do relacji i w relacjach pozostaje przez całe życie, a co za tym idzie – doświadczane przez niego problemy rozwijają się przy udziale i w obecności innych. Grupa pracuje w oparciu o założenie, że wszelkie indywidualne trudności, jakich doświadczamy, przejawiają się w grupie terapeutycznej w relacjach z uczestnikami, całą grupą, czy psychoterapeutami. Grupa stanowi bezpieczną przestrzeń, dającą możliwość do przyjrzenia się własnym kłopotom, które mogą być poddane refleksji i rozumieniu, co jest niezbędne, by wprowadzić zmiany.

Cele:

Grupa umożliwia poszerzenie perspektywy, uświadomienie sobie własnych sposobów kontaktowania się z innymi, co ułatwia tworzenie lepszych i satysfakcjonujący więzi. Pozwala nabyć umiejętność komunikowania się ze sobą, otwartego mówienia o swoich przeżyciach i uczuciach oraz słuchania innych. Zwiększa naszą samoświadomość, uczy uważności na innych, a w związku z tym wpływa na podniesienie komfortu życia.

Osoby zainteresowane prosimy o umawianie się na spotkania konsultacyjne.

Kontakt:

Sandra Bahamondes Carcamo – 502283120,

Joanna Szeliga-Lewińska – 509805016