Nasza oferta

Konsultacje lekarskie

Oferujemy konsultacje z zakresu psychiatrii, które obejmują dokładny wywiad oraz badanie lekarskie, umożliwiające postawienie właściwej diagnozy i w razie konieczności dobór odpowiedniej farmakoterapii.

Psychoterapia indywidualna

Jest formą spotkania pacjenta z psychoterapeutą, umożliwającym przyjrzenie się swoim trudnościom w atmosferze uważności, otwartości i akceptacji. Pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i mechanizmy własnego działania oraz wprowadzić zmiany w swoim życiu.
Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut.

Psychoterapia grupowa

Grupa to okazja do poznania siebie w bezpośrednim kontakcie z innymi, co umożlwiia poszerzenie perspektywy i przyjrzenie się sposobom budowania relacji z innymi w obecności psychoterapeuty. Pozwala odkryć i zrozumieć przyczyny trudności w kontaktach społecznych i wypracować lepsze strategie radzenia sobie oraz tworzyć bardziej efektywne relacje.
Sesja psychoterapii grupowej trwa 90 minut.

Konsultacje psychologiczne

To rozmowa z psychologiem, która obejmuje dokłady wywiad, umożliwiający poznanie problemów pacjenta i postawienie właściwej diagnozy. Pozwala to na wybranie odpowiedniej formy pomocy, a w razie konieczności przeprowadzenie dodatkowych badań lub skierowanie do innego specjalisty.
Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Może występować konieczność przeprowadzenia kilku spotkań.

Warsztaty

Prowadzimy warsztaty z zakresu umiejetności społecznych, asertywności, treningu funkcji poznawczych oraz zajęcia psychoedukacyjne na temat choroby i leczenia.
Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Superwizje i seminaria

Istnieje możliwość spotkań grup superwizyjnych zarówno procesów indywidualnych, jak i grupowych. Oferujemy także seminaria rozwijające warsztat pracy.

Co nas wyróżnia?

Bezpośredni kontakt

W Centrum Rajska jest możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym przez siebie specjalistą.

Dogodny dojazd

Nasze Centrum znajduje się w samym sercu Gdańska. Wygodnie można dojechać komunikacją miejską oraz pociągiem. W pobliżu Centrum znajduje się również płatny parking.

Zespół specjalistów

W Centrum Rajska współpracują ze sobą lekarze psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci. Dzięki czemu pacjenci objęci są opieką całego zespołu terapeutycznego.

Nasz Zespół

Sandra Bahamondes Carcamo

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką indywidualną i grupową zorientowaną psychoanalitycznie i certyfikowaną analityczką grupową. Odbyłam całościowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", zrzeszonym w European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) i European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), który posiada także rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam psychologię z wiodącym modułem specjalizacyjnym w zakresie psychologii klinicznej i interwencji kryzysowej, a także Psychologię Kliniczną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową oraz trening komunikacji w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku. Głównym obszarem moich zainteresowań klinicznych są zaburzenia osobowości.

    Kontakt e-mail:

Halszka Bukowska

Jestem pedagożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnego ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, uprawniającego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTPP. Doświadczenie zdobywałam w Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed podczas pracy grupy terapeutycznej, w Pracowni Psychoterapii i Pomocy Seksuologicznej Holis, a także w pracy w szkole i gabinecie prywatnym. Przestrzegam kodeksu etycznego PTPP i regularnie korzystam z superwizji. W psychoterapii najważniejsze jest dla mnie głębokie rozumienie trudności pacjenta, które przynosi ulgę i pozwala na rozwój i zmianę. Prowadzę psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

    Kontakt e-mail:

Marta Kowalska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Odbyte przeze mnie szkolenie terapeutyczne posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję na Oddziale Dziennym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w GCZ w Gdańsku, gdzie współprowadzę grupy terapeutyczne. Wspomagam osoby w kryzysach psychicznych, po doświadczeniach traumy, straty, osoby z objawami depresyjnymi, lękowymi, problemami relacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kobiety w okresie okołoporodowym, osoby z problemem uzależnienia.

    Kontakt e-mail:

Alina Wilkowska

Dr n.med. Specjalista psychiatra, od 18 lat pracuje jako lekarz oraz nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Dorosłych GUMED. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, zajmuje się głównie tematyką zaburzeń nastroju. Obecnie nie przyjmuje nowych pacjentów.

    Kontakt e-mail:

Joanna Szeliga-Lewińska

Jestem doktorem nauk medycznych, specjalistą psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy. W swoim podejście terapeutycznym odwołuję się do myśli humanistyczno-egzystencjalnej oraz psychodynamicznej. Od 2004 pracuję w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, gdzie zajmuję się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i grupową. Mam również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Swoją wiedzę przekazuję studentom różnych uczelni oraz prezentuję na konferencjach. Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób z zaburzeniami depresyjnymi, nerwicowymi, osobowości, psychosomatycznymi oraz z doświadczeniem psychozy. Pomagam też osobom w sytuacjach kryzysu takich jak rozwód, śmierć bliskich oraz w lepszym zrozumieniu i poznaniu samego siebie. W diagnozie psychologicznej wykorzystuję metody kwestionariuszowe, projekcyjne oraz neuropsychologiczne. Od stycznia 2022r. jestem superwizorem aplikantem PTP.

    Kontakt e-mail:

Aktualności

Grupa superwizyjna

Zapraszamy do udziału w grupie superwizyjnej dla psychoterapeutów, prowadzonej w podejściu integracyjnym. Podejście i teorie psychodynamiczne są szczególnie pomocne w diagnozie pacjenta i rozumieniu procesu terapeutycznego. Opierają się przede wszystkim na badaniu nieświadomych procesów, przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty w godzinach od 10 do 15 (5h dydaktycznych).

Witamy na Rajskiej.

Witamy w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Rajska w Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Do zobaczenia na Rajskiej 🙂